Puppy 키홀더
판매가 : 10,000원
적립금 : 100 (1 %)
상품코드 : 298
수량 :
updown

 

 

*  사이즈 - 가로 밑면7cm 세로 10.5 cm
 *  구성  - 아즈미노 원단3 종류, 면끈,자수실
              나무 비즈, 키홀더,퀼트솜,설명서,본
            (Full 세트)

     앞 뒷면이 같은 예쁜 강아지 키홀더 입니다..
     하루 만에 뚝딱 만들어서 선물 하기 좋은 패키지 인것 같아요..
      예쁜강아지 한마리 선물 하세요..^____^

no subject name date hit